fbpx

สีน้ำอะครีลิคเดลต้า เกรดพรีเมี่ยม สำหรับภายใน Delta Premium Acrylic 100% for interior

  • ผลิตจากกาวอะครีลิค ผงสีคงทน สีไม่ซีดจาง
  • ทนทานต่อสภาวะอากาศ ป้องกันและต่อต้านเชื้อรา
  • ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

ประเภท : อะครีลิค ชนิดด้าน
สำหรับ : ภายใน
มอก. : 272-2549