DELTA FIBER MESH

เดลต้า ไฟเบอร์ เมซ

เป็นแผ่นตาข่ายไฟเบอร์เคลือบที่ใช้สำหรับเสริมความแข็งแรงให้กับวัสดุกันซึมประเภท อะคริลิค ที่มีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะจุดที่มีรอยแตกร้าว รอยต่อที่จะขยับ และตามขอบมุมพื้นและผนังต่างๆ

  • ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับวัสดุกันซึมประเภทอะคริลิคที่มีความยืดหยุ่น
  • ป้องกันการขยายตัวของรอยแตกร้าวเพิ่ม
  • ยืดอายุงานของวัสดุกันซึม

ประเภทผลิตภัณฑ์  :

วัสดุกันซึม

พื้นที่ใช้งาน :

ภายนอก

ดาวน์โหลดเอกสาร