สีทาบ้าน
Categories: ไอเดียใหม่ๆPublished On: 17 กรกฎาคม 2563

สีทาบ้านมีเฉดสีให้เลือกมากมาย แต่จะเลือกยังไงให้ได้สีที่สวย ถูกใจ แถมทาแล้วยังเป็นมงคล ง่ายมาก! บทความนี้ เดลูต้ามีวิธีเลือกสีมงคลให้ถูกโฉลก อยากเสริมดวงเรื่องไหน ก็เลือกได้ตามใจสั่ง จากตารางหลักทักษา โดย บรมครูโหร พัฒนา พัฒนศิริ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหลักทักษา ถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันครับ

ก่อนอื่นเลย เรามารู้จักข้อหลักทักษากันก่อน ซึ่งมีทั้งหมด 8 เรื่อง อยากเสริมดวงเรื่องไหน ก็จำเลขข้อไว้ให้ดี ๆ นะครับ

blank

วิธีหาสีทาบ้านมงคล

สีทาบ้าน_หลักทักษา

1.อยากเสริมดวงเรื่องไหน จำเลขข้อหลักทักษาไว้ แล้วนับจากวันเกิดตัวเองได้เลย แต่ไม่ต้องตกใจนะครับ ตารางหลักทักษา วันอาจเรียงไม่ตรงกันครับ

2.ตัวอย่าง หากเกิดวันอาทิตย์ อยากให้บ้านอยู่แล้วรวย มากมีเงินทอง ทรัพย์สิน ปังแบบฉุดไม่อยู่ ก็ต้องเลือกข้อหลักทักษา ข้อ ๔ ศรี

3.จากนั้น เริ่มนับวนขวาจากวันเกิดตัวเองไป 4 ครั้ง ตามจำนวนเลขข้อหลักทักษาที่เราเลือก

4.เมื่อนับ 4 ครั้ง จะตกที่ช่องเบอร์ 4 ให้ดูสีที่ได้ ก็คือ สีเขียว นั่นเองครับ ดังนั้น สีทาบ้านที่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์ และอยากเสริมดวงเรื่องเงินทอง ทรัพย์สิน ก็คือ สีเขียว

สีทาบ้าน

เฉดสีทาบ้าน : สีแดง

สีทาบ้าน

สีแดง DELTA CODE 1-50-7 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีแดง DELTA CODE 1-1-6 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีแดง DELTA CODE 1-3-7 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีแดง DELTA CODE 3-1-7 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีแดง DELTA CODE 1-3-7 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีแดง DELTA CODE 1-1-5 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีเหลือง

สีทาบ้าน

สีเหลือง DELTA CODE 1-8-4 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเหลือง DELTA CODE 1-8-3 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเหลือง DELTA CODE 1-10-5 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเหลือง DELTA CODE 2-8-5 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีเหลือง DELTA CODE 1-10-7 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีเหลือง DELTA CODE 1-11-6 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีขาว

สีทาบ้าน

สีขาว DELTA CODE 4-40-1 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีขาว DELTA CODE 5-37-1 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีขาว DELTA CODE 5-15-1 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีขาว DELTA CODE 3-8-1 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีขาว DELTA CODE 2-4-1 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีขาว DELTA CODE 5-37-2 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีเทา

สีทาบ้าน

สีเทา DELTA CODE 5-20-3 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเทา DELTA CODE 5-34-7 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเทา DELTA CODE 5-20-4 แนะนำสำหรับทาภายนอก

blank

สีเทา DELTA CODE 5-37-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีเทา DELTA CODE 5-20-2 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีเทา DELTA CODE 2-36-2 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีชมพู

สีทาบ้าน

สีชมพู DELTA CODE 2-4-3 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีชมพู DELTA CODE 3-50-3 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีชมพู DELTA CODE 3-1-2 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีชมพู DELTA CODE 3-1-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีชมพู DELTA CODE 1-1-1 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีชมพู DELTA CODE 1-50-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีฟ้า

สีทาบ้าน

สีฟ้า DELTA CODE 1-30-5 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีฟ้า DELTA CODE 1-34-4 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีฟ้า DELTA CODE 1-32-5 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีฟ้า DELTA CODE 1-34-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีฟ้า DELTA CODE 2-29-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีฟ้า DELTA CODE 3-30-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีน้ำเงิน

สีทาบ้าน

สีน้ำเงิน DELTA CODE 1-34-7 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีน้ำเงิน DELTA CODE 1-33-6 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีน้ำเงิน DELTA CODE 3-33-6 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีน้ำเงิน DELTA CODE 3-35-5 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีน้ำเงิน DELTA CODE 3-35-7 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีน้ำเงิน DELTA CODE 4-33-6 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีเขียว

สีทาบ้าน

สีเขียว DELTA CODE 2-20-4 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเขียว DELTA CODE 2-23-6 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเขียว DELTA CODE 2-46-5 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเขียว DELTA CODE 3-24-6 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีเขียว DELTA CODE 2-25-2 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีเขียว DELTA CODE 5-19-1 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีม่วง

สีทาบ้าน

สีม่วง DELTA CODE 2-39-5 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีม่วง DELTA CODE 2-46-5 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีม่วง DELTA CODE 5-45-6 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีม่วง DELTA CODE 3-48-7 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีม่วง DELTA CODE 3-45-4 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีม่วง DELTA CODE 1-40-7 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีส้ม

สีทาบ้าน

สีส้ม DELTA CODE 2-8-5 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีส้ม DELTA CODE 2-6-7 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีส้ม DELTA CODE 1-7-6 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีส้ม DELTA CODE 1-7-7 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีส้ม DELTA CODE 2-4-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีส้ม DELTA CODE 1-5-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีน้ำตาล

สีทาบ้าน

สีน้ำตาล DELTA CODE 4-9-3 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีน้ำตาล DELTA CODE 5-11-1 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีน้ำตาล DELTA CODE 3-6-7 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีน้ำตาล DELTA CODE 3-6-4 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีน้ำตาล DELTA CODE 2-4-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีน้ำตาล DELTA CODE 5-15-1 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีม่วงอ่อน

สีทาบ้าน

สีม่วงอ่อน DELTA CODE 2-43-2 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีม่วงอ่อน DELTA CODE 2-36-3 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีม่วงอ่อน DELTA CODE 4-43-5 แนะนำสำหรับทาภายนอกสีทาบ้าน

สีม่วงอ่อน DELTA CODE 2-43-6 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีม่วงอ่อน DELTA CODE 3-41-2 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีม่วงอ่อน DELTA CODE 3-39-4 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีจริง อาจต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวบริเวณที่ทานะครับ*

สีทาบ้าน

ใครอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับสีทาบ้าน หรืออยากให้เดลูต้าช่วยออกแบบสีทาบ้านมงคล

ทักมาพูดคุยกันได้นะครับ  Line: @Deltapaint คลิกที่นี่

Categories: ไอเดียใหม่ๆPublished On: 17 กรกฎาคม 2563

สีทาบ้านมีเฉดสีให้เลือกมากมาย แต่จะเลือกยังไงให้ได้สีที่สวย ถูกใจ แถมทาแล้วยังเป็นมงคล ง่ายมาก! บทความนี้ เดลูต้ามีวิธีเลือกสีมงคลให้ถูกโฉลก อยากเสริมดวงเรื่องไหน ก็เลือกได้ตามใจสั่ง จากตารางหลักทักษา โดย บรมครูโหร พัฒนา พัฒนศิริ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหลักทักษา ถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันครับ

ก่อนอื่นเลย เรามารู้จักข้อหลักทักษากันก่อน ซึ่งมีทั้งหมด 8 เรื่อง อยากเสริมดวงเรื่องไหน ก็จำเลขข้อไว้ให้ดี ๆ นะครับ

blank

วิธีหาสีทาบ้านมงคล

สีทาบ้าน_หลักทักษา

1.อยากเสริมดวงเรื่องไหน จำเลขข้อหลักทักษาไว้ แล้วนับจากวันเกิดตัวเองได้เลย แต่ไม่ต้องตกใจนะครับ ตารางหลักทักษา วันอาจเรียงไม่ตรงกันครับ

2.ตัวอย่าง หากเกิดวันอาทิตย์ อยากให้บ้านอยู่แล้วรวย มากมีเงินทอง ทรัพย์สิน ปังแบบฉุดไม่อยู่ ก็ต้องเลือกข้อหลักทักษา ข้อ ๔ ศรี

3.จากนั้น เริ่มนับวนขวาจากวันเกิดตัวเองไป 4 ครั้ง ตามจำนวนเลขข้อหลักทักษาที่เราเลือก

4.เมื่อนับ 4 ครั้ง จะตกที่ช่องเบอร์ 4 ให้ดูสีที่ได้ ก็คือ สีเขียว นั่นเองครับ ดังนั้น สีทาบ้านที่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์ และอยากเสริมดวงเรื่องเงินทอง ทรัพย์สิน ก็คือ สีเขียว

สีทาบ้าน

เฉดสีทาบ้าน : สีแดง

สีทาบ้าน

สีแดง DELTA CODE 1-50-7 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีแดง DELTA CODE 1-1-6 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีแดง DELTA CODE 1-3-7 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีแดง DELTA CODE 3-1-7 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีแดง DELTA CODE 1-3-7 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีแดง DELTA CODE 1-1-5 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีเหลือง

สีทาบ้าน

สีเหลือง DELTA CODE 1-8-4 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเหลือง DELTA CODE 1-8-3 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเหลือง DELTA CODE 1-10-5 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเหลือง DELTA CODE 2-8-5 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีเหลือง DELTA CODE 1-10-7 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีเหลือง DELTA CODE 1-11-6 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีขาว

สีทาบ้าน

สีขาว DELTA CODE 4-40-1 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีขาว DELTA CODE 5-37-1 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีขาว DELTA CODE 5-15-1 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีขาว DELTA CODE 3-8-1 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีขาว DELTA CODE 2-4-1 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีขาว DELTA CODE 5-37-2 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีเทา

สีทาบ้าน

สีเทา DELTA CODE 5-20-3 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเทา DELTA CODE 5-34-7 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเทา DELTA CODE 5-20-4 แนะนำสำหรับทาภายนอก

blank

สีเทา DELTA CODE 5-37-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีเทา DELTA CODE 5-20-2 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีเทา DELTA CODE 2-36-2 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีชมพู

สีทาบ้าน

สีชมพู DELTA CODE 2-4-3 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีชมพู DELTA CODE 3-50-3 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีชมพู DELTA CODE 3-1-2 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีชมพู DELTA CODE 3-1-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีชมพู DELTA CODE 1-1-1 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีชมพู DELTA CODE 1-50-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีฟ้า

สีทาบ้าน

สีฟ้า DELTA CODE 1-30-5 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีฟ้า DELTA CODE 1-34-4 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีฟ้า DELTA CODE 1-32-5 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีฟ้า DELTA CODE 1-34-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีฟ้า DELTA CODE 2-29-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีฟ้า DELTA CODE 3-30-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีน้ำเงิน

สีทาบ้าน

สีน้ำเงิน DELTA CODE 1-34-7 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีน้ำเงิน DELTA CODE 1-33-6 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีน้ำเงิน DELTA CODE 3-33-6 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีน้ำเงิน DELTA CODE 3-35-5 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีน้ำเงิน DELTA CODE 3-35-7 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีน้ำเงิน DELTA CODE 4-33-6 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีเขียว

สีทาบ้าน

สีเขียว DELTA CODE 2-20-4 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเขียว DELTA CODE 2-23-6 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเขียว DELTA CODE 2-46-5 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีเขียว DELTA CODE 3-24-6 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีเขียว DELTA CODE 2-25-2 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีเขียว DELTA CODE 5-19-1 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีม่วง

สีทาบ้าน

สีม่วง DELTA CODE 2-39-5 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีม่วง DELTA CODE 2-46-5 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีม่วง DELTA CODE 5-45-6 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีม่วง DELTA CODE 3-48-7 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีม่วง DELTA CODE 3-45-4 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีม่วง DELTA CODE 1-40-7 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีส้ม

สีทาบ้าน

สีส้ม DELTA CODE 2-8-5 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีส้ม DELTA CODE 2-6-7 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีส้ม DELTA CODE 1-7-6 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีส้ม DELTA CODE 1-7-7 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีส้ม DELTA CODE 2-4-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีส้ม DELTA CODE 1-5-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีน้ำตาล

สีทาบ้าน

สีน้ำตาล DELTA CODE 4-9-3 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีน้ำตาล DELTA CODE 5-11-1 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีน้ำตาล DELTA CODE 3-6-7 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีน้ำตาล DELTA CODE 3-6-4 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีน้ำตาล DELTA CODE 2-4-3 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีน้ำตาล DELTA CODE 5-15-1 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีทาบ้าน : สีม่วงอ่อน

สีทาบ้าน

สีม่วงอ่อน DELTA CODE 2-43-2 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีม่วงอ่อน DELTA CODE 2-36-3 แนะนำสำหรับทาภายนอก

สีทาบ้าน

สีม่วงอ่อน DELTA CODE 4-43-5 แนะนำสำหรับทาภายนอกสีทาบ้าน

สีม่วงอ่อน DELTA CODE 2-43-6 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีม่วงอ่อน DELTA CODE 3-41-2 แนะนำสำหรับทาภายใน

สีทาบ้าน

สีม่วงอ่อน DELTA CODE 3-39-4 แนะนำสำหรับทาภายใน

เฉดสีจริง อาจต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวบริเวณที่ทานะครับ*

สีทาบ้าน

ใครอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับสีทาบ้าน หรืออยากให้เดลูต้าช่วยออกแบบสีทาบ้านมงคล

ทักมาพูดคุยกันได้นะครับ  Line: @Deltapaint คลิกที่นี่

ชอบบทความนี้แชร์เลย