โลโก้สีเดลต้า

จุดเริ่มต้นของ สีเดลต้า

เริ่มผลิตและจำหน่ายครั้งแรกในปี 2521 ภายใต้การบริหารจัดการของนายอาจณรงค์ ตั้งคารวคุณ และนางวิไล ตั้งคารวคุณ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแบรนด์สีทาอาคารคุณภาพสูงเพื่อใช้กับงานโครงการ และได้สร้างสีคุณภาพคุ้มค่าภายใต้ชื่อ “เนชั่นแนล” ในเวลาต่อมา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ เป็นบริษัทชั้นนำที่มอบคำตอบอันชาญฉลาดแห่งเทคโนโลยีการเคลือบผิว (Coating Solution) ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าที่มากกว่า
เพื่อให้ผู้คนได้เฉลิมฉลองทุกก้าวใหม่ๆ ของชีวิต อย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

เราคือบริษัทที่มีธรรมาภิบาล จริยธรรม มั่นคง โปร่งใส เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
เราดำเนินธุรกิจด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของผู้คน ทั้งในวันนี้และในอนาคต
เราดูแลทีมงานและครอบครัวของเขาอย่างดี เพื่อให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ได้พัฒนาความสามารถอย่างไม่หยุดนิ่ง ยกระดับศักยภาพของทุกคน และนำพาบริษัทให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
เราให้เกียรติและให้ความสำคัญกับคู่ค้าเสมือนเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข เราทำงานกับคู่ค้าบนพื้นฐานของความยุติธรรม มิตรภาพ และการพัฒนา เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
เราทุ่มเทในการลงทุนวิจัยนวัตกรรม เพื่อคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์และประสบการณ์โดยรวมตั้งแต่ การผลิต บริการ ส่งมอบ การใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่า เราส่งมอบ คุณค่าที่มากกว่า ให้เสมอ
เราคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอในทุกสิ่งที่เราทำ เราเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ใช้เวลาน้อยลง ใช้พลังงานน้อยลง คัดสรรวัตถุดิบและใช้วัตถุดิบอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คงทนมากขึ้นและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลง ทั้งหมดนี้เราจะทำให้ดีขึ้นในทุกๆ วันเพื่อลูกหลานของเรา
เราเห็นค่าของความไว้วางใจที่ผู้ถือหุ้นมอบให้เรา เราจึงบริหารงานด้วยเกียรติ คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความเพียร โดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตสีทาอาคารสำหรับคนไทย ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
มาใช้ในขบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ สามารถลดขั้นตอนระยะเวลาการทำงานแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าสูงสุด