DELTA FOR EXTERIOR

สีเดลต้า สำหรับภายนอกและภายใน

  • ผลิตจากกาวอะคริลิค ผงสีคงทน สีไม่ซีดจาง
  • ทนทานต่อสภาวะอากาศ
  • ป้องกันและต่อต้านเชื้อรา
  • ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

ลักษณะฟิลม์ :

ด้าน

ประเภทผลิตภัณฑ์  :

สีน้ำอะคริลิค

พื้นที่ใช้งาน :

ภายในและภายนอก

เกรด :

พรีเมียมคุณภาพสูง

ดาวน์โหลดเอกสาร