NATIONAL Emulsion For Ceiling

สีน้ำอะคริลิค อิมัลชั่น เนชั่นแนล สำหรับทาฝ้า

เนชั่นแนล เป็นสีน้ำอะคริลิคคุณภาพสูง ผลิตจากสารโพลีไวนิลอะคริลิคคุณภาพสูง มีผงสีคุณภาพพิศษ
ใช้ทาตกแต่งและปกป้องพื้นผิวปูนฉาบ สำหรับอาคารที่ต้องการความทนทานต่อสภาวะอากาศ ทุกฤดูกาล ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เมืองร้อน ทนทานต่อด่างในปูน และต้านทานเชื้อราได้ดี

  • ผลิตจากกาวอะครีลิคคุณภาพสูง
  • ทนทานต่อความเป็นด่างในปูน
  • ทนทาน ต่อสภาวะอากาศ

ลักษณะฟิลม์ :

ด้าน

ประเภทผลิตภัณฑ์  :

สีน้ำอะคริลิค

พื้นที่ใช้งาน :

ภายใน

เกรด :

อีโคโนมี

ดาวน์โหลดเอกสาร