NATIONAL GREY OXIDE PRIME

สีรองพื้นเทากันสนิม เนชั่นแนล

สีรองพื้นเทากันสนิม เนชั่นแนล เป็นสีรองพื้นเหล็กกันสนิม ใช้ทาเรือเหล็ก สะพาน แทงค์ เครื่องจักร และงานเหล็กทั่วไป ทำให้มีคุณสมบัติในการกันสนิมที่ดีเยี่ยม

  • แห้งเร็ว
  • ทาเรียบ
  • ยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะดี

ลักษณะฟิลม์ :

กึ่งด้าน

ประเภทผลิตภัณฑ์  :

สีน้ำมัน

พื้นที่ใช้งาน :

พื้นผิวเหล็กและโลหะ

เกรด :

อีโคโนมี

ดาวน์โหลดเอกสาร