NATIONAL UNIVERSAL UNDERCOAT

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เนชั่นแนล

เป็นสีรองพื้นสำหรับป้องกันเชื้อรา ทาเรียบง่ายและปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ใช้เป็นสีรองพื้น (สีชั้นล่าง)
สำหรับงานไม้จริง หรือไม้เทียม

ลักษณะฟิลม์ :

ด้าน

ประเภทผลิตภัณฑ์  :

สีน้ำมัน

พื้นที่ใช้งาน :

พื้นผิวไม้

เกรด :

อีโคโนมี

ดาวน์โหลดเอกสาร