Delta Non Shrink Grout

เดลต้า นอนชริ้งค์เกร้าท์

ซีเมนต์คุณภาพสูงชนิดไม่หดตัว มีคุณสมบัติการไหลตัวที่ดี และ ให้กำลังรับแรงอัดสูงทั้งช่วงต้นและช่วงปลาย

  • ไม่เยิ้มน้ำ และ ไม่เกิดการหดตัว
  • ไม่มีส่วนผสมของโลหะ ไม่ทำให้เกิดสนิม และปราศจากคลอไรด์
  • มีความสามารถในการทำงานที่ดี ไหลเข้าช่องว่างได้ง่าย
  • ไม่มีฟองอากาศ ไม่เกิดโพรงในการเกร้าท์
  • ค่ากำลังแรงอัดสูง สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 300 ksc (Cu)
  • ที่ 1 วัน และ มากกว่า 600 ksc (Cu) ที่ 28 วัน

ประเภทผลิตภัณฑ์  :

ซีเมนต์ผสมสำเร็จ

พื้นที่ใช้งาน :

พื้นผิวอาคารทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร