เเบบฟอร์มติดต่อ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวศิริภาพร วงษ์จ่อน
เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-247-2820-9
โทรสาร: 02-247-1676
Email : investor@deltapaint.co.th

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) โรงงาน

157 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว
เขตลาดกระบัง กทม. 10520